Co to jest RAID ?

Bez kategorii

Zabezpieczenie danych – mechanizmy RAID

Co to jest RAID 0, 1 i 0+1 ?

RAID jest to określenie mechanizmu odporności na uszkodzenia. Inna nazwa to macierz dyskowa. Powstał on z myślą o bezpieczeństwie danych na wypadek awarii twardego dysku, ułatwiając odzyskiwanie danych. Rozróżniamy następujące typu RAID: 0,1,0+1. W zasadzie RAID 0 nie łapie się do definicji ze względu na to,  że nie ma on na celu ochrony danych przed uszkodzeniami lecz zwiększenie wydajności.

 

RAID 0

RAID 0 to układ co najmniej 2 jednakowych dysków pracujących jako jeden dysk o wielkości równej sumie wielkości wszystkich dysków. (np. 2 dyski 20GB dają jeden 40GB). Dane na takiej macierzy odczytywane i zapisywane są na przemian raz na jednym raz na drugim dysku porcjami po 4, 8, 16, 32 lub 64kb. Jakie są zalety i wady tego rozwiązania ?
Zalety: zwiększona wydajność zapisu i odczytu., powiększenie dysku do znacznie większych rozmiarów, wykorzystanie przestrzeni dyskowej z obu dysków.
Wady: zwiększone obciążenie procesora oraz większe prawdopodobieństwo awarii (ze względu na to, że wystarczy aby jeden z dysków się zepsuł i już dane zostaną stracone).

RAID 1

RAID 1 to tak zwany mirroring, czyli układ dwóch dysków, z których jeden jest dokładną kopią drugiego. Dane zapisywane są jednocześnie na oba dyski, ale odczytywane tylko z jednego. Macierz ta jest widziana przez komputer jako jeden dysk o rozmiarze takim samym jak jeden z dysków (np. 2 dyski 20GB dają 1 20GB)
Zalety: odporność na uszkodzenia (w przypadku awarii któregoś z dysków na drugim mamy dokładną kopię pierwszego, co ułatwia odzyskiwanie danych).
Wady: utrata 50% przestrzeni dyskowej, lekko obniżona wydajność zapisu.

RAID 0+1

RAID 0+1 to swoiste połączenie dwóch poprzednich, wymagające aż 4 dysków. Tak stworzona macierz jest widziana jako jeden dysk o łącznej wielkości sumy wielkości 2 dysków (np. 4 dyski 20GB są widziane jako jeden 40GB)
Zalety: zwiększona wydajność zapisu i odczytu, odporność na uszkodzenia, pewne odzyskiwanie danych.
Wady: utrata 50% przestrzeni (w tym przypadku, aż dwóch dysków), wysoki koszt.


Do specjalnych zastosowań, gdzie potrzebny jest ciągły zapis dużej ilości danych wykorzystujemy urządzenia zwane streamerami.