Sieci komputerowe

Bez kategorii

 Sieć to wygoda, która się opłaca

W chwili obecnej jeden komputer w firmie to częstokroć za mało. Jednak dane rozproszone w kilku, kilkunastu miejscach stwarzają przestoje w przetwarzaniu informacji. Są to tzw. „wąskie gardła”, które można usunąć, tworząc sieć komputerową z bezpośrednią wymianą danych.

 

Sieci takie mogą być zarządzane poprzez tzw. serwery czyli komputery zarządzające danymi oraz przechowujące informacje w centralnym miejscu, do którego mają dostęp inne komputery sieci. W naszej ofercie znajdują się sieci oparte na dystrybucjach Linux i systemach firm (Microsoft) Windows i Novell (NetWare).

 

Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych

Sieć (ang. network) to dwa lub więcej komputerów połączonych w sposób, przez który mogą wymieniać informacje. Połączenie komputerów pozwala użytkownikom wspólnie użytkować urządzenia peryferyjne (ang. peripheral device), umożliwia wspólny i łatwy dostęp do programów i baz danych oraz wymianę informacji między innymi systemami komputerowymi. Sieci komputerowe dostarczają skutecznego narzędzia do komunikowania się w postaci poczty elektronicznej oraz innego oprogramowania dla grup roboczych, znacznie usprawniają komunikację wewnątrz firmy.
Ze względu na obszar, na którym mogą być rozmieszczone komputery wyróżnia się sieci lokalne, metropolitalne, oraz rozległe. Sieć obejmująca swym zasięgiem komputery na powierzchni nie przekraczającej kilka kilometrów kwadratowych nazywana jest siecią lokalną LAN (ang. Local Area Network). Sieć rozciągająca się na terenie miasta (regionu), łącząca kilka budynków nazywana jest siecią miejską lub metropolitalną MAN (ang. Metropolitan Area Network) tworzy szkielet szybkiej sieci na terenie miasta (regionu). Oparta jest zazwyczaj o główne łącze dużej przepustowości do którego podłączani są klienci: poszczególne uczelnie i instytucje, a nawet poszczególni użytkownicy (łączność komutowana) na terenie miasta (regionu). Sieci komputerowe łączące ośrodki komputerowe położone w odległych od siebie miastach, państwach, kontynentach nazywana jest siecią rozległą WAN (ang. Wide Area Network). Wymagane jest zaangażowanie publicznej sieci telekomunikacyjnej. Sieć rozległa łączy sieci lokalne i miejskie.

Instalacja, budowa i administracja sieci komputerowych w Poznaniu