Kasowanie Danych

Bez kategorii

Niszczenie, Utylizacja, Kasowanie danych

Jeśli z komputera korzysta kilka osób lub użytkownik postanawia go sprzedać lub pożyczyć, należy zadbać, aby zawarte w nim poufne dane pozostały niedostępne dla innych.

 

Zwykłe usunięcie danego pliku i opróżnienie kosza nie gwarantuje, że plik zniknął na zawsze. Istnieją różne sposoby odzyskiwania usuniętych dokumentów nawet po ponownym sformatowaniu dysku twardego.

 

 

Szczególna ostrożność należy zachować w postępowaniu z danymi osobistymi, bankowymi oraz danymi związanymi z pracą zawodową.

Aby trwale usunąć ważne pliki, należy użyć specjalnych niedostępnych dla zwykłych użytkowników komputerów metod.

Nasi specjaliści poprzez posiadana wiedzę i doświadczenie w zakresie usług odzyskiwania danych oferują usługę trwałego i bezpowrotnego usuwania danych. Usuwanie danych to proces polegający na takim oddziaływaniu na dane zapisane na nośniku informacji, które powoduje brak możliwości ich odtworzenia.

 

Klient ma do wyboru dwa sposoby usuwania danych:

 • Metoda programowa usuwania danych polega na zastosowaniu aplikacji specjalnie zaprojektowanej do usuwania danych. Warunkiem poprawnego działania programów do usuwania danych jest sprawność nośnika. Działanie programów do usuwania danych polega na dokładnym nadpisaniu danych przeznaczonych do usunięcia. Wskutek nadpisania informacji są one usuwane trwale z nośnika. Ich odczytanie nie jest możliwe nawet w specjalistycznych laboratoriach odzyskiwania danych.
 • Metoda sprzętowa w przeciwieństwie do software’owej gwarantuje usunięcie danych z nośników, które są uszkodzone fizycznie (uszkodzenie głowic, zewnętrznej lub wewnętrznej elektroniki dysku lub jego napędu). Specjaliści usuwają dane działając silnym polem magnetycznym bezpośrednio na powierzchnię nośnika, na której zapisane są dane.

Ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, argumentem przemawiającym za metoda sprzętowa usuwania danych, nawet w przypadku fizycznej sprawności nośnika, jest fakt, iż metoda ta gwarantuje usunięcie nawet tych danych, które zostały zablokowane przez S.M.A.R.T., lub z innych przyczyn nie są w normalny sposób dostępne dla użytkownika.

 

Dane powinniśmy niszczyć gdy:

 • wymieniamy komputery,
 • wymieniamy same dyski twarde,
 • likwidujemy nośniki magnetyczne (dyskietki, taśmy), optyczne (płyty cd) lub elektroniczne (pamięci flash)

Pamiętaj wartość informacji jest z reguły większa niż samego sprzętu.
Nie dopuść aby Twoje poufne dane znalazły się w obcych rękach.

 

Kiedy obowiązkowo musimy zniszczyć dane ?

Kasowanie danych a prawo:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 pazdziernika 2001r, w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych ososbowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521), urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Natomiast stosownie do ust. 2 przytoczonego przepisu, urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe, przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymywania danych osobowych, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych. Wybór odpowiednich narzędzi skutecznego usunięcia danych z komputerowego nośnika (dysku) ustawodawca pozostawił administratorowi danych.

 

Ile to kosztuje ?

Trwałe usuwanie danych:

 • metodą wielokrotnego nadpisywania 200 – 400 PLN netto w zależności od pojemności nośnika,
 • metodą działania pola magnetycznego 100 PLN netto,
 • nieodwracalne kasowanie danych poprzez zniszczenia nośnika 100 PLN netto.

W przypadku kasowania danych przez firmę lub korporację zapewniamy:

 • indywidualny określenie cen w zależności od ilości nośników oraz ich pojemności,
 • protokół zniszczenie danych z wyszczególnieniem numer seryjnych nośników,
 • 100 % pewność, iż po usunięciu danych żadne laboratorium odzyskiwania danych nie będzie w stanie ich odtworzyć.