Kasowanie Danych. Jak je usuwać?

Bez kategorii

Bezpieczne i nieodwracalne usuwanie danych

Dyski twarde, nośniki typu flash itp. to wielka skarbnica wiedzy na temat funkcjonowania niejednego przedsiębiorstwa. Jakże często znajdują się tam poufne dane finansowe i księgowe, raporty sprzedaży, bazy klientów i pracowników, informacje o rynku i produktach, a także dane osobowe. Jeśli chodzi o administrację publiczną skala wrażliwości takich danych jest o wiele bardziej istotna. Jest też inna sprawa dotycząca nie tyle pozyskiwania danych ale co ich kasowania.  Przedsiębiorcy często skupiając się na zgodnym z prawem pozyskaniem danych,  zapominają lub są nieświadomi tego, że usuwanie danych również jest regulowane przepisami prawa.
Informacje dotyczące niszczenia danych można znaleźć w wielu aktach rangi ustawowej i wykonawczej. Oto kilka z nich:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.,
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r.,
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r.,
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2006 r,
Zarządzenie nr 15 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2006 r,
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.03.2012 r,
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września r.,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.11.2007r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.06.2010r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.05.2012r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2011r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.06.2011r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31.12.2012r.
Ustawa z dnia 14.07.1983r. I narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Ustawa z dnia 9.01.1997r.- Kodeks Cywilny
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.08.2011r.
Ustawa z dnia 31.01.1989r.-Prawo Bankowe
Wewnętrzne akty normatywne
Normy ogólne z uwzględnieniem tych, które zobowiązują do zachowania tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobistych.

Ustawa o Ochronie Danych osobowych definiuje usuwanie danych jako taką samą czynność jak np. ich gromadzenie, przechowywanie czy archiwizowanie. Jednym słowem jest częścią szerszego „przetwarzania danych” do którego korelują obowiązki administratora danych osobowych.