Biometria

Bez kategorii

Biometria wkracza bardzo szybko do komputerowej rzeczywistości. W dobie tysiąca haseł i kodów PIN człowiek poszukuje możliwości zmniejszenia komplikacji związanych z zabezpieczeniami informatycznymi. Jedną z możliwości jest technika biometryczna.
Biometria w skrócie polega na wykorzystaniu unikalnych własności ludzkiego ciała (odcisk palca, obraz siatkówki) do identyfikacji za pomocą elektronicznego skanera. Gdy Biometryczna identyfikacja powiedzie się, specjalistyczny program umożliwi uzyskanie dostępu.
Administratorzy ostrzegają: powinniśmy mieć hasła na każdą okazję – inne do poczty e-mail, inne uprawniające dio dostępu do portali społecznościowych, jeszcze inne do bankowości elektronicznej. Można byłoby tak długo wymieniać. A przecież zróżnicowanie haseł to nie wszystko. Hasła dostępowe powinny być zmieniane regularnie – najlepiej co 30 dni.
To oznacza, że przy długości 12-stu znaków w haśle (okraszonego znakami specjalnymi, małymi i dużymi literami oraz cyframi) i 10 hasłach na osobę musielibyśmy zmieniać całkowicie i zapamiętać 120 znaków. Jest to prawie niewykonalne nie tylko dla standardowego użytkownika, ale również niejednego komputerowego specjalisty.
I tu z pomocą przychodzi nam Biometria.
Dzięki zaawansowanym technologiom w dziedzinach elektroniki, programowania oraz informatyki możliwe jest uzyskanie dostępu nie tylko do danych komputerowych za pomocą identyfikacji biometrycznej ale również dostępu do pomieszczeń czy rejestracji czasu pracy.
Zastosowanie biometrii
W dzisiejszych czasach biometrii używamy głównie jako systemów wspomagających zarządzanie dostępem do komputerów, oprogramowania oraz czasem pracy ludzi.
pracownicy otrzymujący „biometryczny paszport” we firmie nie znają haseł dostępowych do aplikacji przez co zmniejsza się niebezpieczeństwo ujawniania tajemnic firmy. Ponadto mogą w łatwy i szybki sposób uzyskać dostęp do aplikacji im przeznaczonych bez możliwości zalogowania się do systemów im nieprzeznaczonych. Konfiguracja odbywa się na poziomie administratora, więc praktycznie zaraz po wykonaniu skanowania biometrycznego zestaw aplikacji jest gotowy do uruchomienia.
biometryczny system kontroli dostępu do pomieszczeń eliminuje niebezpieczeństwo zagubienia, zniszczenia lub przekazania osobie nieuprawnionej karty zbliżeniowej. Ponadto posiadają możliwość logowania i raportowania historii przemieszczania się użytkownika
dzięki biometrycznym technikom wspomagającym zarządzanie czasem pracy możliwa jest dokładna identyfikacja i kontrola nawet do 10.000 pracowników